ScratchJr – kodning som et andet sprog

I juli deltog jeg i konferencen “Scratch Around the World”, hvor jeg hørte et meget inspirerende oplæg af professor Marina Umaschi Bers, direktør for DEVTECH Research group ved Tufts University.

Hun præsenterede det helt nye pensum for ScratchJr, som de står bag og fortalte noget om pædagogikken bag det. De kalder det CAL = Coding as another language

De har valgt at bruge to værktøjer ScratchJr og KIBO. I dette indlæg vil jeg kort beskrive pensum’et til ScratchJr.

Selvom det måske ikke er realistisk, at vi i Danmark gennemfører hele pensum i ScratchJr, da vi har andre aktiviteter med kodning, så er der mange ting, som vi kan lade os inspirere af. Og pædagogikken kan sagtens også bruges i forbindelse med Scratch.

CAL - ScratchJr

Pensum’et er opdelt i 24 lektioner (45 minutter hver) og er lavet til 3 forskellige niveauer, som i Danmark kan oversættes til: 0.-2. klasse.

Under hvert niveau er pædagogikken bag udførligt beskrevet. Og lektionerne kombinerer literacy med programmering. 

DEVTECH taler om 4 måder at anskue CAL-pædagogikken på:

1. Coding as a playground - Programmering som en legeplads

Når børn leger på legepladsen, bruger de deres fantasi, deres kreativitet, de lærer at omgås andre, snakker med andre og øver sproget og lytter til hinanden. 

Derfor er det vigtigt at give plads til leg med programmering, når aktiviterne skal planlægges. Ikke alt skal styres, så børnene kan få lov til at udvikle deres egne idéer.

2. Coding as another language - Kodning som et andet sprog

Børn lærer at udtrykke dem selv gennem teknologier og programmering – ikke kun ord. ScratchJr kan ses som et andet sprog med symboler i stedet for bogstaver. 

3. Coding as a palette - Kodning som en farvepalet (med værdier)

Når børn programmerer med ScratchJr lærer de samtidig vigtige sociale værdier, som de bruger i samspillet omkring teknologien.

CAL color paletten
Bag om CAL-pædagogikken "Coding as a palette" udviklet af DevTech Research Group

Her nævner jeg bare nogle af dem. Du kan læse en fuld beskrivelse af værdierne på deres hjemmeside:

Curiosity – Nysgerrighed
Et stærkt ønske til at vide eller finde ud af noget nyt.

Perseverance – Udholdenhed
Viljen til at nå i mål og blive ved, hvis noget ikke går efter planen.

Patience – Tålmodighed
Evnen til at acceptere eller tolerere forsinkelser og problemer uden at blive sur.

Generosity – Generøsitet
Evnen til at være venlig, at give og modtage, at hjælpe sig selv og andre.

4. Coding as a bridge - Programmering som en bro

Programmering kan ses som en bro, som danner relationer mellem børn og som forbinder dem med hinanden. Det kan være børn som kommer fra forskellige samfundslag, religioner mv. 

Tilpasning af lektionerne til Danmark

Lektionerne kombinerer literacy og læsning med programmering og i den forbindelse har DEVTECH valgt 2 bøger ud til hvert niveau, som understøtter lektionerne. Den ene bog er om computere og programmering og den anden er om fantasi.

Enkelte af dem er oversat til dansk. Og ellers har jeg nogle alternative forslag.

Bøger anbefalet til 0. klasse - alternative forslag

Min første bog om computerkodning...

Af Kiki Prottsmann, Flachs, 2018. Lån bogen (klik på titlen) eller køb den hos fx. Saxo.com.

Lars Løve til Søs

Af Hans Hansen & Dorte Karrebæk, Høst og Søn, 2012. Lån bogen (klik på titlen) eller køb den hos fx. Saxo.com.

Bøger til 1. klasse - alternativt forslag

Ada Lovelace

Af Maria Isabel Sánchez Vegara, Albert, 2021. Lån bogen (klik på titlen) eller køb den hos fx. Saxo.com.

Bøger til 1. klasse - oversat til dansk

Villy Vilddyr - Landet med de vilde krabater

Af Maurice Sendak, Carlsen, 1972. Original titel "Where the wild things are". Lån bogen (klik på titlen).

Bøger til 2. klasse - har du et godt forslag?

Grace Hopper - queen of computer code

Dette er den bog, som de foreslår. Jeg har desværre ikke kunnet finde et godt alternativ på dansk endnu. Men har du et forslag, så skriv det gerne i kommentaren.

Bøger til 2. klasse - oversat til dansk

Stellaluna

Af Janell Cannon, Alma, 1993. Lån bogen (klik på titlen).

Læs mere

Coding as another language

Den officielle hjemmeside som er udviklet af DEVTECH og hvor du både kan se de enkelte lektioner samt læse om pædagogikken bag.

ScratchJr Connect

Flere idéer til projekter, lektioner og andre ressoucer om ScratchJr og hvor du selv kan dele dine ting.

Coding as a playground

Af: Marina Umaschi Bers, Taylor & Francis, 2. udgave, 2020. Lån bogen i 1. udgave (klik på titlen) eller køb den nyeste udgave hos fx. Saxo.com.

Hvorfor skal vi lære at kode?

Af Kirsten Dam Pedersen,. CAL-pædagogikken er fint i tråd med den pædagogik, som jeg baserer min undervisning på. Her kan du læse mere om baggrunden for, hvorfor jeg synes, at det er vigtigt, at børn lærer programmering. Og se, at der er mange ligheder med CAL.

Lav din egen avatar i Scratch – ny trend i 2020-2021

I juli var jeg med til Scratch konferencen for 2021, hvor jeg deltog i et oplæg omkring en af de nye trend blandt Scratchere, som især er eksploderet under pandemien: “Bring yourself into Scratch” – eller sagt på dansk, brug dig selv i dine projekter.

Børn laver projekter enten om dem selv eller hvor andre kan bruges deres projekter til fx. at lave en avatar eller et ikon til f.eks. et profilbillede. 

Lav en avatar - eksempler på projekter

Når man søger på”avatar maker” kommer der mange forskellige stilarter frem, så der burde være noget for enhver smag. 

Her kan du se eksempler på avatarer, som jeg har lavet i et par af disse projekter. Når du klikker på avataren, kommer du direkte hen til Scratch og kan selv lave din egen. Her har jeg forsøgt at komme så tæt på mig selv, som muligt.

Lav et billede til din profil (et ikon)

Lige nu har jeg faktisk valgt det første billede her, som et nyt profilbillede på scratch.mit.edu. Du kan se min profil her.

Se flere projekter, hvor du kan lave dit eget ikon.

Idé til en aktivitet i skolen : Brug Scratch som en intro til sociale fællesskaber

Da jeg begyndte at lege med avatarer og ikon-billeder fik jeg flere idéer til, hvordan Scratch-fællesskabet kan bruges til at introducere online fællesskaber med eleverne, inden de bliver gamle nok til at gå på Facebook. 

Scratch fællesskabet er et meget sikkert online forum, hvor børn fra hele verden kan dele deres projekter og kommentere på hinandens og dermed hjælpe andre med at lave endnu bedre projekter.

Det er oplagt at tage en snak om digital dannelse med f.eks. 5. og 6. klasses elever med Scratch som omdrejningspunkt, da det her kan være relevante snakke omkring online venner og fysiske venner og hvorfor at man f.eks. godt herinde kan være venner med børn man aldrig har mødt, men skal passe på – f.eks. på Facebook. Det kan også være en snak om dét at kommentere på en positiv konstruktiv måde og at der er forskel på mundtlig og skriftlig kommentarer mm. 

Og så kan man jo passende slutte af med at vise eleverne, hvordan de bliver venner med hinanden, deler deres projekter og laver deres eget profilbillede. 

 

De 4 p’er + 1 : kreativ læring med Mitch Resnick og Scratch

Mitch Resnick er en af grundlæggerne bag Scratch og har igennem årene været med til at videreudvikle ikke bare Scratch, men dén måde, som vi taler om kreativ læring på. 

Tilbage i 2014 løftede Resnick sløret for de 4 p’er, som er særlige vigtige, når vi taler om kreativ læring: 

  • Projects
  • Passion
  • Play
  • Peer

Som jeg forstår det, foreslår Resnick, at læreren kommer med en opgave (project), som eleverne får frie hænder til at løse igennem deres egne idéer (passion). Der skal være tid til at eleverne kan lege med idéerne, prøve ting af (play) og tid til refleksion og vidensdeling (peer).

Til Scratch konferencen 2021 løftede han sløret for et ekstra “p”, som også bør tænkes ind, nemlig Purpose og som er kommet ekstra meget til udtryk under den globale pandemi, hvor antallet af delte projekter er eksploderet og hvor det er tydeligt at se, at børn verden over har brugt Scratch til at bearbejde nogle af de ting, som har været svære i en tid, hvor hverdagen har været lukket ned mange steder. Der er mange eksempler på projekter med spil, hvor man kan slå virus ihjel, projekter med træningsprogrammer og måder man kan hjælpe andre på.

Det er vigtigt, at det er et tydeligt formål med projektet, hvis det laves i en skolesammenhæng, hvor projektet ofte er defineret på forhånd. Dette er med til at sikre ejerskab og øger lysten til at løse opgaven og dermed får eleverne også flere kreative idéer, som de kan teste af i Scratch.

Scratch er meget mere end et programmeringssprog takket være online fællesskabet. Det hjælper også børn med at udvikle deres identitet, de får en større global forståelse, når de får venner fra hele verden og når de hjælper hinanden med deres projekter. 

Uddybes senere…

Læs mere

Give P's a chance: Projects, Peers, Passion, Play

Den originale artikel af Mitch Resnick, 2014

Kreativ leg med koder

En artikel af Camilla Mehlsen, hvor hun dykker ned i de fire p'er set i en dansk kontekst. Udgivet i Asterisk, september 2016

Lifelong Kindergarten : cultivating creativity through Projects, Passion, Peers and Play

Af: Mitch Resnick. MIT, 2017. Lån bogen (klik på titlen) eller køb den hos fx. Saxo.com.

Programmering i skolen

Programmering i skolen

1. august sidste år skiftede jeg arbejde og blev skolebibliotekar og underviser på Munkekærskolen i Solrød Strand. Et skifte som jeg er blevet meget glad for, ikke mindst fordi at skolen har meget fokus på kodning og jeg får lov til at prøve mange af mine idéer af. 

Progressionsplan for programmering på alle klassetrin i skolen

Nogle af skolerne i Danmark har kørt forsøg med faget Teknologiforståelse, men hvad fremtiden bringer for dette fag, vides ikke endnu. Mens vi venter, så har vi på Munkekærskolen lavet en progressions-plan, hvor eleverne i 0.-9. klasse får et forløb med kodning i enten ScratchJr, Scratch eller noget der ligner.

Programmering i både humanistiske og naturvidenskabelige fag

Jeg har hovedansvaret for at lave forløb i de humanistiske fag, mens andre har ansvaret for at lave forløb i de naturvidenskabelige fag. Derudover har skolen valgt at tilbyde Teknologiforståelse til de små elever igen på næste skoleår. Sammen sørger vi for, at alle klasser på alle klassetrin kommer til at lave mindst 1, men ofte flere forløb med kodning. Hos mig er fokus lagt på ScratchJr og Scratch, mens de i naturvidenskab også arbejder med andre programmeringsprog, som minder en del om Scratch.

Hvordan klæder vi lærerne på?

Jeg arbejder tæt sammen med relevante lærere om disse forløb, og lærerne får tilbud om kompetenceudvikling undervejs, hvor de får gennemgået undervisningsforløbet og ikke mindst kodningen, så de enten selv kan stå for undervisningen eller være med som hjælpere de første par gange. Vores håb for lærerne er, at de med tiden bliver klædt på til at kunne tænke programmering ind i undervisningen, som en naturlig del på linje med læsning og skrivning, da det giver eleverne nogle helt særlige kompetencer, som de kan bruge i mange sammenhænge. 

Hvad får eleverne ud af det?

Vores håb for eleverne er, at de med tiden bliver så godt klædt på, så de kan bruge programmering som et værktøj til formidling, på linje med Word, Powerpoint og andre præsentationsværktøjer og hvor der er mange flere muligheder for interaktion. Samtidig skulle de gerne have udviklet en naturlig tilgang til teknologier og har fået en større forståelse, hvad der ligger bag dem. En forståelse som de kan bygge videre på efter folkeskolen. 

Udkast til planen 2021/2022- for de humanistiske fag og lidt naturvidenskab

Tema: Julens farver
Introduktion til ScratchJr 
Dialog om julens farver, oplæsning, tegn en tegning, lav julepynt og kod en julehilsen.

Læs en beskrivelse af forløbet.

Tema: Naturvidenskab
Introduktion til ScratchJr 
Mød Carl von Linné og dyrene og lav jeres egen tegnefilm med en bestemt dyrefamilie.

Tema: Eventyr
Oplæsning, Byg et eventyr med LEGO Story Tales, Byg jeres eget eventyr og lav det om til en tegnefilm med ScratchJr.

Tema: Skriv en historie
Overgang fra ScratchJr til Scratch / Intro til Scratch
Skriv en historie og lav den om til en tegnefilm med Scratch

Tema: Læsning er også andet end bøger / Instruerende tekster
Følg en opskrift og lav et projekt i Scratch
Forældremøde: Forældre og elever koder sammen.

Tema: Musik
Byg et musikinstrument i Makerspace og kod lydene i Scratch

Tema: Tysk og fransk
Kombinér sprogfag med “anvendt grammatik” og “anvendt læsning”

Lærerne kan vælge imellem: “Kod en film om jer selv” eller “Quizzen“.
Linksene fører hen i Butikken, hvor det er muligt at købe forløbene som klassesæt.

Følg med på rejsen og hold dig opdateret igennem vores nyhedsbreve, på denne blog eller på Facebook.

Kodning i sprogfag – et eksperiment

Eksempel på en elev fra 6. klasse, som koder tegnefilm på tysk
Kodning i sprogfag - her en 6. klasses-elev, som arbejder med quizzen

Kort fortalt - test af kodning i tysk

Hvordan kan man integrere kodning i sprogfag? Det giver Sølvi Domsten (lærer på Skolen på Islands brygge) og jeg et eksempel på efter vores samarbejde med at integrere kodning i tysk for elever i 6.-8. klasse. Projektet er kommet i stand takket være støtte via projektet “Styrket udskoling” i Københavns Kommune. Vi har testet forløb med forskellige undervisningsmetoder til det gratis online programmeringssprog Scratch og har lært, hvad der virker og ikke virker, når eleverne både skal forholde sig til et nyt værktøj og bruge tysk på en ny måde.

Indholdet i forløbet

Indholdet til forløbet blev udvalgt i samarbejde efter, hvad der gav mening i en sproglig kontekst. Eleverne har arbejdet med mèmes, tegnefilm, quiz og grammatikspil.

Eleverne har arbejdet med sætninger, stavning, bøjning af verber (datid, nutid og fremtid) og ordstillinger på tysk. Vi har forsøgt at belyse semiotikken og sammenligne mellem de to sprog: Scratch og tysk

Eleverne har lært at bruge de grundlæggende funktioner i Scratch og har fået en introduktion til programmering. Dette betyder i praksis, at eleverne også vil kunne bruge Scratch i andre fag fremover.

Undervisningen i Scratch er foregået på dansk, mens alt indholdet i elevernes projekter skulle være på tysk. Det har gjort, at forløbet også kan bruges i andre sprogfag.

Forskellige forudsætninger – differentiering i klassen

Eleverne havde mange forskellige forudsætninger for at følge undervisningen. Enkelte af eleverne havde arbejdet med Scratch før. Undervisningen var en blanding af tavleundervisning, elevhæfter og online videoer uden lyd. Denne form gjorde, at de elever der hurtigt forstod instruktionerne kunne fortsætte i deres eget tempo ved hjælp af videoerne og hæfterne samt de elever, som havde brug for at få det forklaret en ekstra gang ligeledes kunne bruge video og hæfter til at få gentaget enkelte dele. På den måde kunne det samme materiale bruges til at differentiere undervisningen. Alle eleverne lavede de samme opgaver, men havde samtidig frihed til at udvikle videre på dem.

Elever, der havde prøvet Scratch før, fungerede helt naturligt som hjælpere til de andre elever. Dette sås både på forløbet til 6. og 7. klasse, samt 8. klasses eleverne.

Set fra en lærers perspektiv

Med Scratch kan alle lære at kode. At bruge det i tysk-undervisningen kræver dog en del erfaring sprogligt. Og at sammenligne tysk med blok-programmering, som Scratch er, kræver en del erfaring og abstrakt tankegang. Der er dog ingen tvivl om, at motivation kan rykke elever.

De æstetiske læreprocesser er gældende for udkommet, og derfor kan konceptet adaptere og benyttes på forskellige niveauer.

Set fra elevers perspektiv

”Det gør tysk sjovere”
”Jeg forstår tysk bedre”

Asgers version af "Kod en film om dig selv"

Noas version af "Jagten på ordene"

Gode råd til undervisningen

Det anbefales, at læreren på forhånd har prøvet at lave opgaven selv og bruger sit eget projekt til at demonstrere for eleverne, hvad de skal arbejde med. Dette giver læreren både en større forståelse for opgaven og samtidig en større troværdighed overfor eleverne.

Det var tydeligt på alle holdene, at der var stor forskel på elevernes kompetencer og forudsætninger, når de skulle lave opgaverne. Derfor anbefales det at bruge ”tavle-undervisning” i starten, hvor dialog mellem lærer og elever er altafgørende og kan sikre, at alle kan følge med.

Der viste sig også et tydeligt behov for andre undervisningsmetoder, som kunne supplere tavleundervisningen og som kunne understøtte differentieringen for både de stærke og svage elever. 

Har klassen/læreren aldrig arbejdet med programmering før, anbefales det at starte med at lave tegnefilm om dem selv eller et bestemt emne, hvorved eleverne opnår en grundforståelse for værktøjet. Ellers risikerer man, at teknologi-delen fylder alt for meget i forhold til den sproglige del.

Hvad er Scratch?

Scratch er et gratis online programmeringssprog udviklet af The Lifelong Kindergarten Group ved MIT Media Lab. Det er oversat til mere end 40 forskellige sprog, også dansk. Det kan bruges på computer og tablets med enkelte begrænsninger. Med Scratch kan eleverne programmere interaktive historier, spil og tegnefilm og dele dem med andre. Scratch hjælper børn med at tænke kreativt, tænke systematisk og arbejde sammen. Find det på www.scratch.mit.edu.

Hvem er vi?

Sølvi Domsten er lærer i tysk, billedkunst, IT og håndværk og design på Skolen på Islands Brygge i København. Er desuden skolebibliotekar, naturlig nysgerrig og har en særlig interesse i systemer indenfor kommunikation.

Jeg er skolebibliotekar og underviser på Munkekærskolen i Solrød Strand og har derudover mit eget firma Scratch på dansk. Jeg er administrator for den danske oversættelse af det gratis online programmeringssprog Scratch og har udgivet to bøger om Scratch: Det syngende fødselsdagskort og Byg et trommesæt af gulerødder. Siden 2012 har jeg undervist over 700 børn og voksne i Scratch.

Artiklen er også udgivet på LinkedIn 21.08.2020. Artiklen er skrevet i samarbejde med Sølvi Domsten.

Køb forløbene her