Det er jo magi – sagt i en musiktime

For andet år i træk har jeg afholdt et særligt musikforløb for vores 5. klasser på Munkekærskolen, hvor eleverne samarbejder om at kode og bygge et 2-player-musikinstrument.

Undervejs lærer de både at programmere med Scratch og de får en ny forståelse for musikteori omhandler toner, akkorder, tempo og ikke mindst sammenspil.

Det kan man da ikke - I snyder

Som intro til forløbet starter vi altid med at give eleverne en demo af, hvad de skal lave i de næste uger. Musiklæreren og jeg spiller først på computeren, hvor vi viser eleverne, at vi kan spille på tastaturet. Bagefter viser vi det samme på et instrument, som vi selv har bygget og her spiller vi temaet fra Midt om natten sammen. 

Næsten hver gang har der været nogle elever i hver klasse, som ikke tror på, at lydene bliver aktiveret ved hjælp af sølvpapirs- og metalknapper på vores hjemmelavet instrument, selvom vi står et par meter væk fra computeren og de kan både se og høre, at der kun sker noget, når vi trykker på knapperne på instrumentet.

Og her sker der så magi, når de selv prøver det. Det er meget inspirerende at se elevernes begejstring, når de opdager, at de selv har fuld kontrol over, hvad der sker.

Eksempler på elevernes 2-player-musikinstrumenter

Første gang vi lavede forløbet var i december 2021, hvorfor en del af instrumenterne har juletema. Men som I kan se, så kan de se meget forskellige ud.

Forløbet kører over 3 uger med 2 lektioner pr. gang

Eleverne arbejder sammen to og to. Den første gang får eleverne genopfrisket programmeringssproget Scratch* – vi gennemgår de mest grundlæggende ting omkring deres gratis konto, programmet og den særlige udvidelse, som gør, at man kan programmere musik og vælge instrumenter. De får også en lyn-intro til teknologien MakeyMakey, som de skal bruge senere.

Anden gang skal de i gang med at programmere melodien til temaet fra Midt om natten, hvor de vælger en instrumentlyd og programmerer de rigtige 3 toner. Og de skal også bygge et 2-player-musikinstrument ud af genbrugsmaterialer og strømførende dimser til knapper. De kan folde knapper ud af sølvpapir, bruge metaldimser eller tegne knapper – der er mange muligheder.

Den sidste gang skal de udvide projektet med 2 akkorder og så skal de slutte projektet til deres instrument med MakeyMakey. Hver gruppe øver temaet sammen og til sidst spiller hele klassen sammen.

Hvad får eleverne ud af det?

Eleverne arbejder med musikfaglige begreber på en ny måde, som gør, at noget, der måske har været abstrakt for nogen, pludselig bliver meget konkret, når det skal programmeres og hvor eleverne opdager, at f.eks. toner kan vare i forskellige slag. Eller at det gør en forskel, at man skal følge det samme tempo, når man spiller sammen for at det lyder godt.

Forløbet lægger også i høj grad op til samarbejde og undervejs får de også en viden om kredsløb, som bruges når de bygger deres musikinstrument.

Viden om programmeringen er den mindste del af det, men er der nogle elever i klassen, som allerede kan en del her, kan de udvide deres projekt med animationer på skærmen. Og på den måde kan opgaven let differentieres.

*Eleverne møder Scratch flere gange i løbet af deres skoletid

På Munkekærskolen afholder vi flere undervisningsforløb indenfor forskellige fag og årgange, hvor vi bruger Scratch som værktøj. I indskolingen bruger vi den gratis app ScratchJr og fra 3. klasse og opefter handler det om Scratch.

Tilbud fra Butikken

Kirsten Dam Pedersen
Kirsten
Dam Pedersen

om mig

Jeg lærte Scratch at kende tilbage i 2012 og har siden været fascineret af både ScratchJr og Scratch. Jeg har undervist over 1500 børn og voksne og har skrevet to bøger i Scratchserien. Jeg holder workshops for private, biblioteker og andre institutioner og laver undervisningsforløb til elever, som kombinerer læsning, skrivning, programmering og samarbejde i forskellige fag.

Skriv en kommentar