Kodning i sprogfag – et eksperiment

Eksempel på en elev fra 6. klasse, som koder tegnefilm på tysk
Kodning i sprogfag - her en 6. klasses-elev, som arbejder med quizzen

Kort fortalt - test af kodning i tysk

Hvordan kan man integrere kodning i sprogfag? Det giver Sølvi Domsten (lærer på Skolen på Islands brygge) og jeg et eksempel på efter vores samarbejde med at integrere kodning i tysk for elever i 6.-8. klasse. Projektet er kommet i stand takket være støtte via projektet “Styrket udskoling” i Københavns Kommune. Vi har testet forløb med forskellige undervisningsmetoder til det gratis online programmeringssprog Scratch og har lært, hvad der virker og ikke virker, når eleverne både skal forholde sig til et nyt værktøj og bruge tysk på en ny måde.

Indholdet i forløbet

Indholdet til forløbet blev udvalgt i samarbejde efter, hvad der gav mening i en sproglig kontekst. Eleverne har arbejdet med mèmes, tegnefilm, quiz og grammatikspil.

Eleverne har arbejdet med sætninger, stavning, bøjning af verber (datid, nutid og fremtid) og ordstillinger på tysk. Vi har forsøgt at belyse semiotikken og sammenligne mellem de to sprog: Scratch og tysk

Eleverne har lært at bruge de grundlæggende funktioner i Scratch og har fået en introduktion til programmering. Dette betyder i praksis, at eleverne også vil kunne bruge Scratch i andre fag fremover.

Undervisningen i Scratch er foregået på dansk, mens alt indholdet i elevernes projekter skulle være på tysk. Det har gjort, at forløbet også kan bruges i andre sprogfag.

Forskellige forudsætninger – differentiering i klassen

Eleverne havde mange forskellige forudsætninger for at følge undervisningen. Enkelte af eleverne havde arbejdet med Scratch før. Undervisningen var en blanding af tavleundervisning, elevhæfter og online videoer uden lyd. Denne form gjorde, at de elever der hurtigt forstod instruktionerne kunne fortsætte i deres eget tempo ved hjælp af videoerne og hæfterne samt de elever, som havde brug for at få det forklaret en ekstra gang ligeledes kunne bruge video og hæfter til at få gentaget enkelte dele. På den måde kunne det samme materiale bruges til at differentiere undervisningen. Alle eleverne lavede de samme opgaver, men havde samtidig frihed til at udvikle videre på dem.

Elever, der havde prøvet Scratch før, fungerede helt naturligt som hjælpere til de andre elever. Dette sås både på forløbet til 6. og 7. klasse, samt 8. klasses eleverne.

Set fra en lærers perspektiv

Med Scratch kan alle lære at kode. At bruge det i tysk-undervisningen kræver dog en del erfaring sprogligt. Og at sammenligne tysk med blok-programmering, som Scratch er, kræver en del erfaring og abstrakt tankegang. Der er dog ingen tvivl om, at motivation kan rykke elever.

De æstetiske læreprocesser er gældende for udkommet, og derfor kan konceptet adaptere og benyttes på forskellige niveauer.

Set fra elevers perspektiv

”Det gør tysk sjovere”
”Jeg forstår tysk bedre”

Asgers version af "Kod en film om dig selv"

Noas version af "Jagten på ordene"

Gode råd til undervisningen

Det anbefales, at læreren på forhånd har prøvet at lave opgaven selv og bruger sit eget projekt til at demonstrere for eleverne, hvad de skal arbejde med. Dette giver læreren både en større forståelse for opgaven og samtidig en større troværdighed overfor eleverne.

Det var tydeligt på alle holdene, at der var stor forskel på elevernes kompetencer og forudsætninger, når de skulle lave opgaverne. Derfor anbefales det at bruge ”tavle-undervisning” i starten, hvor dialog mellem lærer og elever er altafgørende og kan sikre, at alle kan følge med.

Der viste sig også et tydeligt behov for andre undervisningsmetoder, som kunne supplere tavleundervisningen og som kunne understøtte differentieringen for både de stærke og svage elever. 

Har klassen/læreren aldrig arbejdet med programmering før, anbefales det at starte med at lave tegnefilm om dem selv eller et bestemt emne, hvorved eleverne opnår en grundforståelse for værktøjet. Ellers risikerer man, at teknologi-delen fylder alt for meget i forhold til den sproglige del.

Hvad er Scratch?

Scratch er et gratis online programmeringssprog udviklet af The Lifelong Kindergarten Group ved MIT Media Lab. Det er oversat til mere end 40 forskellige sprog, også dansk. Det kan bruges på computer og tablets med enkelte begrænsninger. Med Scratch kan eleverne programmere interaktive historier, spil og tegnefilm og dele dem med andre. Scratch hjælper børn med at tænke kreativt, tænke systematisk og arbejde sammen. Find det på www.scratch.mit.edu.

Hvem er vi?

Sølvi Domsten er lærer i tysk, billedkunst, IT og håndværk og design på Skolen på Islands Brygge i København. Er desuden skolebibliotekar, naturlig nysgerrig og har en særlig interesse i systemer indenfor kommunikation.

Jeg er skolebibliotekar og underviser på Munkekærskolen i Solrød Strand og har derudover mit eget firma Scratch på dansk. Jeg er administrator for den danske oversættelse af det gratis online programmeringssprog Scratch og har udgivet to bøger om Scratch: Det syngende fødselsdagskort og Byg et trommesæt af gulerødder. Siden 2012 har jeg undervist over 700 børn og voksne i Scratch.

Artiklen er også udgivet på LinkedIn 21.08.2020. Artiklen er skrevet i samarbejde med Sølvi Domsten.

Køb forløbene her

Kirsten Dam Pedersen
Kirsten
Dam Pedersen

om mig

Jeg lærte Scratch at kende tilbage i 2012 og har siden været fascineret af både ScratchJr og Scratch. Jeg har undervist over 1500 børn og voksne og har skrevet to bøger i Scratchserien. Jeg holder workshops for private, biblioteker og andre institutioner og laver undervisningsforløb til elever, som kombinerer læsning, skrivning, programmering og samarbejde i forskellige fag.

Skriv en kommentar