Kodning på biblioteket og andre fritidstilbud

Alle snakker om, at det er vigtigt, at man kan læse, skrive og kode/programmere for at kunne klare sig i vores samfund. Når man lærer lidt om kodning, lærer man samtidig hvad der ligger bag teknologier og på den måde kan man forholde sig kritisk til dem.

De fleste børn møder kodning i skolen, hvor de ofte møder bundne opgaver, fordi der er fokus på et bestemt læringsmål. Men det er også vigtigt, at de lærer at kode for sjov og udvikler deres egne idéer undervejs. Og her kommer biblioteker og andre fritidstilbud ind. I har en vigtig rolle for at understøtte børnenes kreativitet – også digitalt.

I dag har mange biblioteker læseklubber og forfatterskoler, men hvis I også indfører kodeworkshops e.l. kan I faktisk både hjælpe børnene med at blive bedre til læsning, skrivning og kodning på én gang. 

Inspiration fra andre

Video fra 2-dages-workshop på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg, 2019

I kan enten selv gå i gang med Scratch eller få hjælp af mig

Der findes en del vejledninger på Youtube og der er skrevet bøger. Men I kan også booke mig til at komme ud og lave en workshop, hvor både I og børnene får opskrifter på, hvordan man kan lave sjove projekter med Scratch. Samtidig med at I kan få hjælp med det samme, hvis nogen går i stå. Det kan f.eks. være tema-baseret i forbindelse med jul, påske, sommerferie, halloween, fødselsdag eller litterært, hvor der er leg med forskellige genrer, f.eks. fantasy, gys eller musik. 

Jeg har både tilbud på fysiske og online workshops. I de fysiske workshops er der taget højde for yderligere Corona-restriktioner.

Jeg kommer ud i hele Danmark i weekender og skoleferier (vinterferie i uge 8). Det kan være en workshop på 2 timer, 4 timer, 2 x 4 timer eller længere. Det kan være familieworkshops for forældre og børn i alderen 5-7 år, hvor jeg vil anbefale, at vi bruger den gratis app ScratchJr eller for ældre børn med eller uden deres forældre, hvor vi bruger det gratis kodeværktøj Scratch. I kan vælge en af de faste workshops eller ønske en workshop med et bestemt emne, så sammensætter jeg et særligt tilbud til jer.

Læs mere om de forskellige muligheder herunder. Bestillingen er først gældende, når vi har aftalt en dato og I har accepteret tilbuddet.

Tilbud fra butikken