Byg, skriv og kod en historie med ScratchJr

Et nyt undervisningsforløb udviklet til især 2. og 3. årgang

Forløbet ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden, men kan med fordel bruges sammen med Byg, skriv og kod en historie-pakken som indeholder figurer, baggrunde, holdere med mere (markeret med *) som både kan bruges sammen med LEGO® DUPLO® og sammen med andre figurer og ting.

Har du aldrig brugt appen ScratchJr før, kan du med fordel købe og gennemføre online kurset: Kom godt i gang med ScratchJr, som giver en grundig indføring af nogle af de mange muligheder der findes i appen.

Eksempel på hvordan sådan en historie kunne se ud i ScratchJr

Læs tekst og talebobler op for eleverne.

Hvad får eleverne ud af forløbet?

Forløbet understøtter flere kompetencemål efter 2. klasse, her er et par af dem beskrevet:

 • Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
  • Eleven kan skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur
  • Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning.
 • Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
  • Eleven kan følge forløbet i en fortælling.
  • Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler.

I praksis får eleverne følgende ud af forløbet:

 • De arbejder fysisk og visuelt med handlingsbroen.
 • Introduktion til programmering
 • Øvelse i at skrive og programmere på en iPad
 • Øvelse i samarbejde i gruppe

Forløbet er/bliver testet på otte 2. klasser på Munkekærskolen i Solrød Strand i september 2021 og 2022. 

Forberedelse

Inden forløbet skal eleverne har arbejdet med eventyr-genren og prøvet at skrive deres eget, så de har en forståelse for handlingsbroen: start-midte-slut / hjem-ud-hjem / ro-uro-ro.

Målgruppe:
2. og 3. årgang

Varighed:
3 x 2 lektioner

For at få det fulde udbytte af forløbet, skal I bruge:

 • LEGO® Education Min første historie (3 elever pr. kasse) eller andet DUPLO® / andre figurer og ting
 • *Laminerede baggrunde fra appen ScratchJr (1 sæt pr. gruppe)
 • *Laminerede figurer fra appen ScratchJr (1 sæt med udvalgte figurer – tre ens – pr. gruppe)
 • *Holdere til figurerne (3 holdere pr. gruppe)
 • *Evt holdere til baggrunde, hvis I ikke har LEGO® Education Min første historie-kasser.
 • Tablets eller Chromebooks med appen ScratchJr installeret (1 pr. gruppe)
 • 2 lærere, især til de to første og de to sidste lektioner

LEGO® er et varemærke tilhørende LEGO Koncernen, som ikke sponsorerer, autoriserer eller godkender dette produkt/forløb.

Deling af de færdige film

På Munkekærskolen blev der lavet en skærmoptagelse fra iPad’en, hvor hvert eventyr blev gemt og derefter blev alle eventyrene sat sammen til en klassefilm, som de kunne se i klassen + sende hjem til forældrene.

Tilbud fra butikken